Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Påskehilsen fra Helgi – mars 2006

PÅSKEHILSEN FRA HELGI HRÓBJARTSSON

29. mars 2006

Kjære misjonsvenner.

Etter oppdrag fra den islandske kirkens nødhjelp var jeg i tiden 5. til 14. mars d.å., en tur til El Kere i sør-øst Etiopia. Jeg skulle være med å bistå med hjelp slik at de kunne få på plass en kornmølle som Nødhjelpen ville gi til folket der. En mølle slik at kornet de fikk kunne bli malt til mel. Dette ville nå Island gi dem.

En journalist fra Island var med på turen og han gjorde opptak om kornmøllen, det skal sendes på islandsk TV. Journalisten ble forskrekka av all fattigdommen og nøden han fikk se og hvor viktig det var å gi dette folket hjelp.
Journalisten som var en erfaren rally-kjører (han har vært islandsk mester i rallykjøring 3 år på rad), var forskrekka over de dårlige veiene en måtte kjøre på i Etiopia. Han sammenlignet det med områdene som ble kjørt av de som var med i Paris-Dakar-rallyen.

For meg var det stort å få møte mange kjente folk der i distriktene igjen. De har også tidligere mottatt nødhjelp. Gjensynet var hjertelig og gleden hos dem var stor over at vi kom. Tilbake i Addis Abeba avga vi rapport til Kirkens Nødhjelp om forholdene i El Kere-området og vi håper at mer vil bli gjort for disse nødlidende folka.

Jeg var og i Waddera og fikk høre at det går bra med alle våre evangelister og menighetene i distriktet. Evangelistene er og mye opptatt av å nå ut til unådde områder med Guds Ord. Og Guds Rike vokser. Jeg fikk også gjort forberedelser til bibelkurset i Waddera til sommeren. Og i den forbindelse forbereder de også dåp der nye blir lagt til menigheten.
Så takker jeg dere alle for all hjelp som gjør det mulig å drive dette arbeidet og ønsker dere en velsignet påske i Jesu navn. Måtte påskens budskap få tale til oss alle.

Hilsen deres medarbeider

Helgi Hrobjartsson

Evangelisten ønsker velkommen til kirken i Waddera. Motivet til tegningen på veggen bak er fra Gal. 5.
120 evangelister og menighetsledere deltok på kurset i år.
Evangelister utenfor kirken.
Søndagsmøte i kirken i Waddera.
Evangelisten Aga taler i den nye kirken i Danessa.
Aga har vært med siden vekkelsen begynte.

Deltakere ved bibelcamp i Guinea Bissau, september 2006. Forstander Caetano stående bak, nr. 3 fra høyre.

Leave a comment