Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Pastor Caetano – januar 2006

BREV FRA PASTOR CAETANO QUETUQUE I GUINEA BISSAU

Bissau, den 30. januar 2006.

Kjære venner i Jesus Kristus!

Måtte Guds nåde og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Amen.

Rapport fra arbeidet:
Først av alt, året 2005 har vært meget positivt for oss, i den forstand at vi har registrert ikke så liten økning i antall omvendte til Herren Jesus Kristus. Årsaken til det er at flere evangeliske aksjoner er blitt avviklet i løpet av året.

I den sammenheng kan vi ikke unnlate å takke desto mer for de betydelige pengebeløp vi har mottatt, penger for hvilke vi har kjøpt inn bibler som igjen har gjort det mulig å drive evangelisering. Og resultatet av disse kampanjene er at det er oppstått behov for å bygge nytt kapell i en av landsbyene.


I april måned vil menigheten (kirken) ha den første dåpshandlingen dette året med ca. 27 kandidater.

Bønneemner:

  • Kjøp av bil til evangelisering og transport av pastoren.
  • Bygging av kapell til landsbyen.

Pastor Caetano Quetuqué.

Oversatt ved misjonær Henry Pedersen, 5583 Vikedal

Leave a comment