Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Pastor Caetano – oktober 2005

Brev fra Pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Bissau, den 23. oktober 2005.

Kjære venner i Kristus!

Først av alt vil jeg hilse dere alle i Jesu navn. Tillat meg å sende dere vår hjertelige takk for forbønn ved denne raporten, og spesielt for den viktige hjelpen i penger som er gått til innkjøp av bibler i kreol som er distribuert til nyomvendte til Kristus.
Vi regner med å døpe 27 nye omvendte når de har gjennomgått dåpsopplæringen. Akkurat nå har vi to klasser i bibelstudium gående.

  1. Undervisning av de 27 kandidatene som skal døpes.
  2. Kurs for ytterligere 24 i kristen adferd. Bønneemne: Be for de som er rammet av koleraepidemien.

Hilsen Pasteaur Caetano Quetugué.

Ytterligere informasjon v/Henry Pedersen.

Jeg er ofte i telefonkontakt med Caetano, og han forteller at det er stor fremgang i arbeidet. Vi er stadig i manko for bibler og annet materiell i forbindelse med undervisningen, forteller han.
Caetano er i fin form, og han er et velsignet redskap der nede. Han har god kontakt med myndighetene og andre autoriteter i byen, ikke minst på grunn av hans åpenhet og brennende iver for Guds sak. Vi kunne ikke finne noen andre som på en bedre måte kunne skjøtte sin gjerning for Guds rike.
Selv om de skriftlige rapportene er korte, han er ikke så god i fransk skriftlig, har han til gjengjeld stort vokabular i språket når han snakker med meg, og det er bra.
Ellers vil jeg si at det er en velsignet oppgave å være kontaktmann og hjelpe Caetano i arbeidet. Han fortalte at Lea, kona hans, hadde vært syk en stund, men nå er hun ute fra sykehuset, og alt er bra med dem alle.

Beste hilsen fra Henry.

Leave a comment