Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Besøk i Guinea Bissau – mai 2008

Kjære misjonsvenner!

Henry Pedersen

Misjonær Henry Pedersen, bodde i Vikedal, og var vårt språklige bindeledd med forstander Caetano Quetuque i Guinea Bissau. Han var byggingeniør av fag. Henry Pedersen, døde høsten 2009. Dette er skrevet av hmn etter et besøk til Guinea Bissau i mai 2008, for bedre å få innsyn i evangeliserings- og skolearbeidet, og hva hjelp de trenger til arbeide videre framover. Vi gjengir nedenfor et kort utdrag av hans rapport fra turen:

Den Lutherske Kirke i Guinea Bissau, som styres av et eldsteråd på 17 medlemmer og med Caetano Quetuque som leder, ble offisielt åpnet i 2004. Flymisjonen har vært Caetanos hovedstøtte helt fra begynnelsen av virksomheten, som tok til i 1994. Herren har vedkjent seg arbeidet, og menigheten har i disse årene vokst til 500-600 medlemmer. Foruten virksomheten i hovedstaden Bissau, er det også evangeliseringsarbeid rundt i distriktet.

Noe som er viktig, sier Caetano, er å holde på de unge i menigheten. Derfor har vi ofte samlinger og konferanser ute i distriktet, der vi gir undervisning fra Skriften, til dåpskandidater, søndagsskoleledere, lærere i skole og kvinnearbeid.

Søndagsskolen har vokst til fire klasser, hver på 50 til 60 barn i alderen 3 – 12 år. Disse blir tatt hånd om av 3 – 4 ungdommer i hver klasse. Antallet av barn på søndagsskolen stiger for hver uke.

Ved gudstjenesten søndag formiddag, som Henry Pedersen var tilstede ved, var de unge i majoritet av en forsamling på om lag 100 personer. Noen er kommet for første gang. På veggen, som alterbilde henger et laken med innskriften: ”Jeg gleder meg ved dem som sier til meg: Vi vil gå til Herrens hus”, Salme 122:1. Etter Caetanos vekkende preken ut fra Guds Ord, er det innvielse av fem nye, som sammen med flere skal døpes i nær framtid. Caetano sier at Herren velsigner arbeidet og at det er et stadig tilsig av nye til menigheten.

Økonomi: Inflasjonen er en stor belastning for folket i dette landet. Prisen på konsumvarene er steget med om lag 100 %, de siste to årene. Caetano sier at det av og til går fra ”hånd til munn”, men Herren har velsignet slik at vi ikke har lidd noen nød. Caetano uttrykker stor takknemlighet for den hjelp en har fått til arbeidet fra Flymisjonens venner i Norge. Han sier at ”Herren vil velsigne rikelig tilbake alle som trofast gir til dette arbeidet”. Av det siste de har fått hjelp med var kjøp av nye kirkebenker, siden de gamle var blitt stjålet. Se vedlagt rapport fra Caetano av 17.03.2008.

Om hovedinntrykket, skriver Henry Pedersen, så er det avgjort positivt og gledelig. Det er god orden og respekt på alle plan i menigheten, og det bibelske budskap om Jesus blir forkynt klart og tydelig til frelse og frigjøring for mennesker bundet av syndens lenker. Menigheten vil fortsatt være avhengig av økonomisk hjelp.

Takk til alle som er med i forbønn og offer også for dette arbeidet.

Leave a comment