Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hilsen fra Helgi Hrobjartsson – mai 2008

Kjære misjonsvenner!

Helgi Hróbjartsson

Det er blitt en tradisjon å skrive brev til dere på denne tiden. Det vil jeg gjøre også i år. Sist jeg skrev til dere (i november 2007) var jeg i Etiopia sammen med min søster Margrét og hennes mann. Vi var da i Konso, hvor de to tidligere har vært misjonærer og bygget opp noe verdifullt. Den hjertelige mottakelsen de nå fikk der var enestående, og når besøket var over var det vanskelig for dem å skilles fra dem. Det ble mange avskjedstårer – for kanskje var dette siste gang de møttes?
Deretter dro jeg tilbake til Waddera og besøkte noen menigheter rundt i distriktet der. Bl.a. Danisa, hvor jeg fikk se at det nye kirkebygget nå var fullført. Danisa var plassen jeg kom til i 1960-årene, og den første vekkelsen brøt ut. I dag møter jeg tre generasjoner kristne der: Besteforeldre, foreldre og sønn eller datter av disse. Evangeliet om Jesus har slått rot i folket i hele området rundt Danisa. I dag sender Danisa-menigheten evangelister med Guds Ord til muslimske områder i øst. Noen av disse får økonomisk støtte av Flymisjonen. Andre underholdes direkte av Danisa-menigheten. Som frukt av dette arbeidet kommer muslimer til Danisa og blir kristne. Det var rørende for meg å få oppleve å se dette skje nå i 2008.

Men det koster mye for en muslim å vende om til Kristus. Det har jeg skrevet om tidligere, og det kan sies om igjen og om igjen. Også dette året har det vært forfølgelse og noen er blitt martyrer fordi de kom til tro på Jesus som sin frelser.

Det som har grepet meg sterkt i denne sammenheng er Ordet i Hebr. 11, hvor det står om martyrene: ”…denne verden var dem ikke verd…”. For meg er det en stor sannhet: Denne verden var dem ikke verd!

Om de kristne blir forfulgt, så har ikke evangeliseringen tatt slutt. Snarere tvert i mot. Og jeg blir helt forundret over å høre hvordan de innfødte kristne taler om dette. Det minner meg mye om det som skjedde i urkristendommens tid. Noe av det samme opplever vi også i vår tid.

Nå er jeg i full gang med å forberede ny tur til Etiopia. Etter planen vil det skje om noe uker. Da vil vi igjen ha det tradisjonelle bibelkurset for evangelister og ledere for menighetene. Det vil dere få høre om i neste brev.

Så ønsker jeg dere alle en riktig god sommer. Må Gud rikelig velsigne dere.

Hjertelig takk for all støtte og forbønn.

Beste hilsen

Helgi Hróbjartsson.

Leave a comment