Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Pastor Caetano – november 2010

Brev fra Pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Kjære venner i Jesu navn.

Det er en stor glede for meg å få sende dere en hilsen og fortelle om vårt arbeid her i Guinea Bissau.


Evangelisering:

Vi har arbeidet med evangelisering i 17 landsbyer, og er takknemlig til Gud og glade for alle de nye kristne som er lagt til menigheten i dette året.
Våre aktiviteter gjennom uken er:
Søndag: Bønnemøte om morgenen. Fra kl. 10 til 12 har vi våre faste gudstjenester. Om ettermiddagen er det studier av Bibelen for ungdom. Vi gleder oss over å oppleve god tilslutning.
Mandag: Bibeltimer for gifte kvinner.
Onsdag: Bibeltimer for alle.
Torsdag: Evangelisering.
Lørdag: Bibeltimer for ungdom.

Leseskolene:
80 personer i to landsbyer har fått hjelp slik at de nå kan lese og skrive.
Fire personer har fått støtte slik at de kunne være lærere for disse.

Studentene:
Vi er glade og takknemlige for at våre tre unge studenter nå er på plass ved Bibelskolen i Addis Abeba. Det har vært noen vanskeligheter med visum, men vi håper at det vil gå bra for dem slik at de kan få fullføre skoleåret.

Bilen:
Bilen som vi bruker i misjonens tjeneste hadde ikke vært til service på tre år. Jeg er takknemlig for hjelpen vi fikk slik at vi fikk bilen til service. Nå er den i orden og er for oss et viktig hjelpemiddel i evangeliseringsarbeidet.

Takk til alle dere misjonsvenner som støtter oss – slik at vi kan fortsette arbeidet.
Mest av alt. Takk for forbønn.

Fra Guinea Bissau vil vi ønske alle misjonsvenner en velsignet jul og nyttår!
Deres Caetano Quetuque

Leave a comment