Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vennebrev – november 2011

Hilsen til Flymisjonens venner!

Når det nå nærmer seg jul, vil vi gjerne sende dere alle vår hjertelige takk for forbønn og hjelp også i det år som snart er gått. Vår takk går først av alt til Herren, som aktet oss tro og satte oss i tjenesten. Tenk – at vi skal få være med å bringe bud om Han som kom til jord for å frelse oss, som kommer i dag og kaller på oss i nådens tid og som snart kommer igjen i herlighet, for å hente alle som er rede til å møte Ham – hjem til seg. Og så skal vi alltid være med Herren.
Men ennå er det tid å rope ut, mens nådens dør er åpen, til alle som ikke har fått høre det – du er innbudt til bryllup i himmelen. Må vi skynde oss og gå med dette bud før himmelens dør blir lukket.


Arbeidet som vi er med om i Flymisjonen, har båret frukt. Sjeler er blitt vunnet for Jesus.
Her nevner vi noe av det arbeid som Herren har betrodd oss å være med om:

Fra Guinea Bissau, har vi nylig fått en hilsen fra Caetano Quetuque.
Tre ungdommer som vil gå inn i evangeliseringstjenesten i Guinea Bissau, studerer nå ved Mekane Jesus Seminary (Bibelskole) i Addis Abeba, Etiopia. Etter de meldinger vi får er det en god bibelskole hvor vekkelsesilden brenner. Noe vi ser virkninger av ved evangelistenes tjeneste i Etiopia.
Å få nasjonale troende kristne medarbeidere, som kjenner folket, kulturen og språket, er økonomisk rimelig og vil være en av framtidens arbeidsmåter i misjonen. Men de trenger forbønn, oppfølging og støtte.


I Waddera, Etiopia, ble det og i sommer avholdt bibelkurs for evangelister og menighetsledere, med 172 deltakere. Så mange har det ikke vært med tidligere. Bibelkurset ble økonomisk støttet av oss. Dessuten 46 evangelister som arbeider i distriktet. Fra flere hold fikk vi meldinger om vekkelse i vår og om lag 500 sjeler ble vunnet. Noen av evangelistene blir fengslet fordi de forkynner om Jesus og deler ut Bibler og traktater. F.t. er det en av evangelistene vi ikke får kontakt med og ting kan tyde på at han er i fengsel – om ikke noe verre har hendt ham. Kristne som møter forfølgelse blir hjulpet med å flykte til tryggere steder. Husk å ta med de forfulgte i bønn.


Elektrisk strøm er ført fram til Waddera. En ny Barneskole er nå kommet i gang. Det nye Harafama misjonssenter har virket godt og vært til stor hjelp for folket. Utbyggingen av mobilnettet både i Etiopia og Guinea Bissau gjør at det blir lett for de der ute å kontakte oss – og omvendt.


Størst av alt: ”Den gode sæd har båret frukt i fjerne verdens egne.”
”Snart er høstens korte tid forgangen.
Tjenerne fra marken kalles hjem.”

Vi ønsker dere alle en velsignet god jul og nyttår i Jesu navn. Jes. 9:6.

Otto Jakobsen, Karsten Ueland og Tollak Jakobsen.

Leave a comment