Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vennebrev – mars 2014

Vekkelsen i Etiopia fortsetter, mars 2014

Flymisjonen har i de siste årene hatt en rik tid i to land i Afrika; Etiopia og Guinea Bissau.
55 evangelister i Sør-Etiopia er i forkynnertjeneste og de opplever stor vekkelse i sitt arbeid. Mer enn tusen har i den senere tid meldt seg til dåpsundervisning og menighetene gleder seg over det som skjer. Enkelte steder kommer og muslimer i flokkevis og vil omvende seg. Det skjer også under der ungdommer reiser seg opp og går på sine føtter etter mange år som krøplinger.
Evangelistene er i fullt arbeide i sjelesorg og med å gi de nye bibelkunnskap slik at de blir grunnfestet og bevart i den kristne tro..
I den senere tid er også helikopter blitt brukt til å ta seg fram til unådde steder med Guds Ord. Helikopter trenger ikke landingsstriper, men kan gå ned alle steder der det bor folk. Også medisinsk personell er med på disse turene.
I Guinea Bissau – Vest-Afrika – er det i dag tre menigheter. Etter om lag ti års arbeide er det om lag 1000 medlemmer. Arbeidet ledes av pastor Caetano Quetuque, og med evangelister til hjelp. Fem unge studenter fra Guinea Bissau går nå på bibelskole i Addis Abeba, Etiopia, for å utdanne seg til å gå inn i evangeliseringsarbeid i Guinea Bissau.

Vi vil være takknemlig for hjelp til dette arbeidet som kan betales til bankkonto 3325.25.04120.

Arbeidet i Norge drives av frivillige og ulønnede arbeidere.
Revisjonen utføres av Abacus Revisjon, Stavanger.

Otto Jakobsen, Karsten Ueland og Tollak Jakobsen.

Leave a comment