Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Helgi Hróbjartsson – juni 2007

Brev fra Helgi Hróbjartsson, 14. juni 2007

Kjære misjonsvenner!


Det har gått en stund siden jeg skrev brev til dere. Sist var da jeg skrev julebrevet, men mye har skjedd siden.

Tilsynsbesøk til Guinea Bissau
I januar 2007, var jeg en tur til Guinea Bissau, men var da så uheldig at jeg var syk det meste av tida jeg var der. Det satte en demper på noe av det jeg skulle gjøre, men jeg fikk likevel med meg det viktigste. Første søndagen hadde vi gudstjeneste i de lokalene som vi hadde fått for tre år siden, men menigheten måtte nå dessverre flytte derfra, og fikk kort tid til å gjøre det på. Kirken var nå helt fullsatt av folk. Tre forskjellige kor sang for oss i gudstjenesten som pastor Caetano ledet, og hvor jeg fikk tale over teksten i Johannes 15 og 16, om den Hellige Ånd. Det var velsignet godt å være der og få oppleve samfunnet med dem. De fleste tok seg god tid etter gudstjenesten, og jeg la merke til hvordan pastor Caetano gikk inn i miljøet, med sin milde og åpne måte å være på. En av de som var der sa til meg: ”Vi er heldige som har pastor Caetano her, jeg tror ikke det finnes en bedre hyrde”.

Ny kirke innvies
Tirsdagen etter var det en offentlig fridag. Da ble det bestemt at vi skulle gå til den nye kirken som skulle innvies. Et av medlemmene som hadde bil, kjørte meg til et sted like utenfor byen hvor den nye kirken lå. Der var virkelig en feststemning. Kirkebygget var ikke helt ferdig, men siden jeg var kommet på besøk til dem, ville de ha innvielsen mens jeg var der. Ikke alle fikk sitteplass i den nye kirken. Mange måtte stå. Sju ble valgt ut av menigheten til å lese Guds Ord under innvielsen. Jeg fikk tale om viktigheten av å være salt og lys i den verden vi lever i. Matt. 5. Flere kor og sanggrupper deltok med sang. Innvielsen ble en høytidsstund. Det var godt å møtes og å være sammen med denne menigheten ved en slik begivenhet. Først langt på ettermiddagen i 17-tida begynte folk å komme seg hjem.


Menighet og misjon
Foruten pastor Caetano har menigheten to evangelister: Kintino og Ibraham. De besøker mange steder, og på seks av disse er det nå mer enn 185 kristne. I selve menigheten regner nå pastor Caetano med at det er 300 medlemmer som er blitt døpt. Uten om disse er foreløpig over 100 mennesker i et grenseland.


Leseskoler
Menigheten er nå kommet i gang med å forberede leseskoler. Vi er spent på å se hvordan dette vil utvikle seg. Inntrykk jeg sitter igjen med etter besøket i Bissau er godt. Alt ser ut til å fungere bra. De har et godt samfunn i menigheten, og interessen er vekket hos mennesker som er utenfor – til å bli kjent med dem. Det forteller om gleden og fellesskapet som er tilstede i misjonsarbeidet der, noe vi takker Gud for.


Bibelkurs i Waddera 2007
I sommer skal jeg igjen til Waddera for å holde det tradisjonelle bibelkurset som vi har hatt i mange år. Dette er et bibelkurs for evangelister, prester og ledere for menighetene i Waddera distrikt. Når jeg er tilbake må jeg skrive og fortelle om dette til dere.
Takk for all forbønn og støtte. Må Gud rikelig velsigne dere.

Beste hilsen

Helgi Hrobjartsson

Leave a comment