Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Pastor Caetano – februar 2005

Brev fra Pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Kjære venner i Jesus Kristus!

Måtte Guds nåde og det felles håp vi har i Ham være med dere alle. Amen.

Evangelisering: Vi (kirken) har gjort et framstøt for evangeliet i 3 landsbyer. Tomar, Cumura
og Bumini. Som resultat har vi notert 259. deltakere, 6 av dem ble omvendt.


Søndagsskole: Vi har 2 klasser med noe over 120 barn hver søndag.


Kvinnene: De har sine møter hver mandag og sanggruppen har dessuten øvelse onsdag
og fredag.


Katekumener: Antallet av dem er 48 personer fordelt på 4 klasser (med undervisning)
4 dager i uken, mandag, onsdag, fredag og lørdag.


Bønneemner: Kjøp av Luthers lille katekismer og bibelhistorie med bilder.

Pastor Caetano Quetuque

Oversatt ved misjonær Henry Pedersen, 5583 Vikedal.

Leave a comment