Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Brev fra Pastor Caetano – april 2006

Brev fra Pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Kjære venner i Jesus Kristus!

Tema: Rapport fra arbeidet.

Jeg vil ved denne rapporten informere dere om at vi arrangerte dåp i påsken for 23 kandidater, og vi takker Vår Herre for denne store seieren.
I tillegg til det organiserte vi et 7 dagers seminar for ca 40 kvinner i vår menighet. Temaet for seminaret var: Rollen til en kristen kvinne innen de omgivelser hun bor i.

Prisoverslag for bygging av et kapell som måler 8 m x 12 m:

Trematerialer:120à Frs1.500Frs180.000NOK 2.250.-
Takplater:150à2.000300.000 3.750,-
Sement:60 sk.à4.500270.000 3.370,-
Arbeidslønn150.000  1.875,-
900.000 11.250,-

Hilsen
Pastor Caetano Quetugue

Henry skriver:
PS. Jeg har snakket med Caetano i dag, og han var i fin form. Arbeidet i menigheten går tilfredsstillende. Han sier at han har bruk for mer litteratur, spesielt bibler, og det skal han skrive om i neste rapport.
Han forteller videre at i tillegg til de pengene han ber om til nytt kapell, blir det ytt en betydelig egeninnsats av menigheten rent praktisk. Dette forteller han etter at jeg påpekte for ham at arbeidslønnen ikke svarer helt til materialkostnadene. «Du kan bare ta det med ro, Henry, For der er stor iver i flokken etter å få et kapell der vi kan samles nesten hver eneste dag i uken!», forteller Caetano og ler godt.

Leave a comment