Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vennebrev – oktober 2023

Kjære venner av Flymisjonen!

Enda en gang vil vi få si mange takk for at dere trofast står med i bønn og givertjeneste.

Vi skriver 8.10.2023 og vi har nettopp fått nyheter om at Hamas har startet et kraftig rakettangrep fra Gaza og har invadert flere steder i Israel. Hamaskrigere stormet inn i Israel fra land, fra luften og ved hjelp av hurtigbåter, og har drept, såret og bortført mange sivile israelere. Israel har måttet erklære krigstilstand. I samme stund får vi 3. kvartals rapport fra Adola-synoden i Etiopia om at den sosiopolitiske krisen og freds-krisen holder frem, med krig mellom Governmental Army Ethiopia og Oromo frigjøringsfront. I kjølvannet av dette streifer også røverbander omkring, med sine herjinger, med plyndring og steling og noen ganger drap. Dette er spesielt i to av soknene, som det går verst ut over. Vi får også beskjed om at i de sokn som er i det vi kaller ørken områder er dette vanskelig. Spesielt blir det vanskelig med transporttjenester. Våre evangelister i Wadera og Harekallo lever sine liv preget av dette. Så be om at Gud må holde sin hånd over våre medsøsken i Sør-Etiopia.


Nytt fra bibelskolen i Wadera.

For skoleåret 2023/2024 er det pr, dags dato 18 mannlige. Det er over 100 % økning fra forrige skoleår, noe som vi takker Gud i Himmelen for. Det er fortsatt fem stk. i lærerskolestaben på bibelskolen. Vi har fått vite at det fra nov. -22 til juni -23 er det over 1500 som er kommet til tro på Jesus, og vil følge han som sin frelser. Det er et stort og nesten ufattelig arbeid vi får være med på. «For ingenting er umulig for Gud». Luk 1. 37 Be om fred, be om frelse, be Herren om å holde sin vernende hånd over, -og velsigne sine, i Etiopia og sitt folk i Israel. Be gjerne for oss i styret for Flymisjonen. Vi takker for forbønn.


«Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd»? Rom 8. 35. Vi kan ikke la være å tenke på de forhold som evangelistene våre arbeider under, der de går store avstander på sine føtter for å bringe det glade budskap om Jesus Kristus. Der vi måtte holde oss fra å gå ut (for nødvendig ærend) under 5 timers kjøretur, der vi måtte kjøre i låst bil, og der vi måtte ha assistanse fra president og synodeleder m.fl. for å kunne kjøre inn i områder, der går evangelistene selv på sine føtter gjennom tett skog, kratt, og ørkenlignende områder, og med ville dyr, for å bringe Guds ord! Vi tar det for gitt at slik vi har det, vår levemåte er gjengs for de fleste. Men nei, slik er det ikke. Når vi fikk se hvordan en vanlig person lever, hvor kummerlig det var i hus og hjem, hva de hadde å rutte med, så lever vi her i Norge som konge og greve alle sammen.


«For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne, uten at de blir utsendt? Som skrevet står: Hvor fagre deres føtter er som bringer fred, som bringer et godt budskap!» Rom. 10,13-15


Pastor Gelo hilser dere slik: Alle kjære brødre og søstre i Kristus. Jeg vil takke dere alle for deres generøse omtanke og samarbeid på Guds misjonsområde. Gud velsigne dere rikelig. La oss be for hverandre! Ja, det er sant: det er Guds misjons-område! Det er han som vil at mennesker her hjemme,og også i Etiopia skal bli frelst. «Det var Gud som i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser og la ned i oss ordet om forlikelsen». 2. Kor 5, 19. Så er det sterkt å tenke på at våre der ute ber for oss! Da vi i sommer var der ute sammen med Gelo ville han ha alle våre navn på en lapp så han kunne be for oss! Så er vi brødre og søstre i Herren, -men størst av alt at Jesus Kristus selv er vår bror!

Så er det vår bønn at Herren selv får fullføre det arbeid han selv har begynt!

«Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi
dag.» Fil. 1,6

Red. av Jarle Goa

Er det sant at Jesus er min broder
Og at himlens arv meg hører til?
Å, så bort med alle tårefloder,
Bort med alt som enn meg engste vil.


Gud min broder – under over under!
Å, hva større er vel sagt på jord!
Skjønt jeg ei kan tro det alle stunder,
Det er dog hans eget sanne ord.


Skjønt jeg ei kan tro det som jeg ville,
Er dog saken derfor like sann.
Ei i tvil jeg vil min fred forspille,
For min Jesus aldri lyve kan.


Han har sagt: Min fader – eders fader,
Han har sagt: Min Gud og eders Gud.
Mon seg større fryd vel tenke lader
Enn at også jeg fikk sådant bud?


Å, det broderskap, se det forjetter
Mer enn alt hva her man nevne kan,
For ved Jesu side det meg setter,
Gir meg rett til samme arv som han.


Samme arv der oppe i det høye,
Samme himmel, samme Gud og far.
Herre, Herre, åpne blott mitt øye
For de skatter jeg i sannhet har!
Lina Sandell


Andakt av H. E. Nissens andaktsbok for 14. februar:
“Hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleknerker klær, kan fa dem så hvite”. Mark 9,3
Dypt inne i sjelen lever lengselen etter renhet. Verden har ikke kunnet kvele den. Heller ikke vår egen urenhet. Vi er skapt til hellighet. Alt det urene skyldes Satan. Han har med sin slangegift gjennomtrengt oss, og den verden vi lever i. Han har gjort lengselen etter renhet til en drøm. Menneskelig renhet virker betagende. Likevel er all renhet som vi kan oppvise, bare i det ytre. Her på jord er synden med i alt. Bare ett sted finner du den fullkomne renheten. Det er hos Jesus. Han er uten synd til det innerste av sin sjel.

På forklarelsens berg så de tre disiplene klærne hans så strålende, blendende hvite, som ingen bleker på jorden kunne få dem. Og disse disiplene glemte aldri dette synet. Klærnes renhet var et bilde på Jesu sjel. Jesu kjærlighet til deg er så stor at han ikke ønsker å beholde noe for seg selv. Han vil dele alt med deg. Også renheten sin. Det kostet ham hans hjerteblod. Var ikke det blitt utgytt, hadde vi ikke hatt det midlet som renser oss fra all synd. Jesu blod ikke bare skjuler synden. Det utsletter den. Dette betyr at synden din ikke finnes mer. Gud kjenner ikke de syndene som Jesu blod har fjernet. Derfor kan Jesus føre deg fram for Gud som en ren brud. Igjen og igjen understrekes det i Johannes Åpenbaring at de som hører Jesus til, skal stå i lange, hvite klær for Guds trone. Ordet sier også hvordan klærne er blitt så hvite. De er tvettet i Lammets blod. Likevel skal vi ikke være opptatt av vår egen kledning i himmelen. Vi skal se Jesus, og synet av ham får alt annet til å blekne. Det er ikke gleden over oss selv som skal forene oss. Det er gleden over ham. Han er den strålende morgenstjernen som vi evig skal ha blikket rettet mot.

Leave a comment