Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vennebrev – februar 2021

Kjære venner av Flymisjonen – evangeliet til muslimene.

Vi ønsker dere alle Guds velsignelse over det nye året. Vi retter en stor takk til alle dere som trofast har støttet oss i året som har gått. Til nå har vi fått det vi har behov for. Gud har virkelig sørget for oss i denne uvanlige situasjonen vi står i. Året har vært, som for alle, preget av Covid-19-situasjonen. Her til lands har det resultert i langt færre møter, og begrensninger i de vi har fått muligheten til å gjennomføre. Men som sagt, så har Gud sørget for at midlene det var behov for har kommet inn likevel. Han er virkelig god mot oss!

I Etiopia har koronaen ført til en begrensning i møtevirksomhet og sommerstevnet de hadde planlagt ble også avlyst. I tillegg til dette har det vært store uroligheter i landet. Heldigvis har det verste foregått i en annen del av Etiopia, men det merkes for alle som en. Denne situasjonen gjør det blant annet vanskelig for lederne å holde jevnlig kontakt med evangelistene. Til tross for både uroligheter og pandemi ser det ut til at det er mange som har fått ta imot Jesus, og arbeidet bærer mye frukt. Vi får jevnlig høre fra Autura Robie angående hvordan det går i menighetene, og om antall døpte. Tallene er fantastiske, bare i januar i år har vi fått høre om 11 personer på en plass som heter Facho, og 29 personer i Malka Fara som vendte seg bort fra Islam og tok imot troen på Jesus.

Vi fikk nylig tilsendt disse bildene fra Autura. De viser de aller fleste evangelistene fra Wadera.

I Guinea-Bissau har også koronaen satt sitt preg på evangeliseringen, og de har blitt forhindret i å gjennomføre møter og større arrangementer som de hadde planlagt. Caetano forteller om økte priser på nødvendige varer og stor arbeidsledighet. Likevel har de også her klart å oppnå positive framskritt, og de har fått startet opp en ny skole i Bissau. Menigheten har også delt ut mat og nødvendige hygieneartikler til enkelte familier og medlemmer i menigheten.

Til slutt ønsker vi å hilse dere med 1. Joh. 3:1-2:

«Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbaret hva vi skal bli! Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.»

Vi skal få kalles Guds barn, og det er vi. Vi er det, og det er det ingen tvil om. Gud elsker oss så høyt at han ønsker oss som sine kjære barn, til å leve med den tittelen og vite at i Himmelen sitter vår Far som bare ønsker oss det aller beste. Det er dette budskapet vi skal få dele med all verden. At vi er Guds barn, og at en gang skal vi bli Jesus lik. Rene, hellige, ulastelige, rettferdige, uten flekk og lyte, Guds barn og Jesu medarvinger. Jesus er den som har frelst oss, han har levd et ulastelig liv i mitt og ditt sted, han har dødd på korset for våre synder, og til sist også skjenket oss den gaven at vi skal få være Guds barn på lik linje som ham.

Vi i styret er takknemlige for all støtte, både økonomisk, men også i bønn. Vi håper dere vil fortsette å støtte opp om dette arbeidet på begge måter. Må Gud velsigne dere alle!

Vennlig hilsen styret for Flymisjonen

v/ Kristine Aarsland

Vipps: 126814
Kontonummer: 3325 25 04120

Leave a comment