Taler

Ø.Samnøy-Matt. 26,36-Skjæveland-06.03.2022

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 15 views 21. mars 2022 22:37

Ø.Samnøy-Hebr. 4,11-Skjæveland-05.03.2022

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 8 views 21. mars 2022 21:32

Ø.Samnøy-Rom. 12-Skjæveland-04.03.2022

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 9 views 21. mars 2022 19:58

Ø.Samnøy-Jes. 55-Skjæveland-01.03.2022

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 15 views 8. mars 2022 23:58

Ø.Samnøy-Rom.12,1-Sang K.Årsland-Skjæveland-02.03.2022

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 22 views 8. mars 2022 23:01

Ø.Samnøy-Joh.Åp.6-7-Åpn.M.Goa-Sang Trefj.-Sorkjæve.-03.03.22

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 33 views 4. mars 2022 00:18

Ø.Samnøy-Joh.Åp. 21,12-Sang, åpning O.Dahl- Skjæveland 05.12..2021

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 15 views 5. desember 2021 15:03

Ø.Samnøy-Sang, åpning O.Dahl- Skjæveland 04.12..2021

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 49 views 4. desember 2021 23:08

Ø.Samnøy- Matt.28,1-Sang Fam Fjære- Skjæveland 03.12..2021

Flymisjonen Evangeliet til muslimene 26 views 3. desember 2021 22:13