Vekkelsen i Etiopia fortsetter, mars 2014

Vekkelsen i Etiopia fortsetter, mars 2014

Flymisjonen har i de siste årene hatt en rik tid i to land i Afrika; Etiopia og Guinea Bissau.
55 evangelister i Sør-Etiopia er i forkynner tjeneste og de opplever stor vekkelse i sitt arbeide. Mer enn tusen har i den senere tid meldt seg til dåpsundervisning og menighetene gleder seg over det som skjer. Enkelte steder kommer og muslimer i flokkevis og vil omvende seg. Det skjer også under der ungdommer reiser seg opp og går på sine føtter etter mange år som krøplinger.
Evangelistene er i fullt arbeide i sjelesorg og med å gi de nye Bibelkunnskap slik at de blir grunnfestet og bevart i den kristne tro..
I den senere tid er også Helikopter blitt brukt til å ta seg fram til unådde steder med Guds Ord. Helikopter trenger ikke landingsstriper, men kan gå ned alle steder der det bor folk. Også medisinsk personell er med på disse turene.
I Guienea Bissau – Vest Afrika – er det i dag tre menigheter. Etter omlag ti års arbeide er det omlag 1000 medlemmer. Arbeidet ledes av pastor Caetano Qutugue, og med evangelister til hjelp. Fem unge studenter fra Guinea Bissau går nå på Bibelskole i Addis Abeba, Etiopia, for å utdanne seg til å gå inn i evangeliserings arbeide i Guinea Bissau.

Vi vil være takknemlig for hjelp til dette arbeidet som kan betales til
bank konto 3325.25.04120.
Flymisjonen, Hognestadvegen 16, 4340 Bryne.
www.flymisjonen.no
Arbeidet i Norge drives av frivillige og ulønnede arbeidere.
Revisjonen utføres av Abacus Revisjon, Stavanger.

Otto Jakobsen, Karsten Ueland og Tollak Jakobsen.