Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Kjære, venner i Jesus Kristus!

Måtte Guds nåde og det felles håp vi har i Ham være med dere alle. Amen.

Evangelisering:

Vi (kirken) har gjort et framstøt for evangeliet i 3 landsbyer. Tomar, Cumura
og Bumini. Som resultat har vi notert 259. deltakere, 6 av dem ble omvendt.
Søndagsskole:
Vi har 2 klasser med noe over 120 barn hver søndag.
Kvinnene:

De har sine møter hver mandag og sanggruppen har dessuten øvelse onsdag
og fredag.
Katekumener:

Antallet av dem er 48 personer fordelt på 4 klasser (med undervisning)
4 dager i uken, mandag, onsdag, fredag og lørdag.
Bønneemner:

Kjøp av Luthers lille katekismer.
Kjøp av Bibelhistorie med bilder.

Pastor Caetano Quetuque
Oversatt ved misjonær Henry Pedersen, 5583 Vikedal.