Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Kjære venner i Jesu navn.

Det er en stor glede for meg å få sende dere en hilsen og fortelle om vårt arbeide her i Guinea Bissau.
Evangelisering: Vi har arbeidet med evangelisering i 17 landsbyer, og er takknemlig til Gud og glade for alle de nye kristne som er lagt til menigheten i dette året.
Våre aktiviteter gjennom uken er:
Søndag: Bønnemøte om morgenen. Fra kl. 10 til 12 har vi våre faste gudstjenester.
Om ettermiddagen studier av Bibelen for ungdom.
Vi gleder oss over å oppleve god tilslutning.
Mandag: Bibeltimer for gifte kvinner.
Onsdag: Bibeltimer for alle.
Torsdag: Evangelisering.
Lørdag: Bibeltimer for ungdom.

Leseskolene.
80 personer i to landsbyer har fått hjelp slik at de nå kan lese og skrive.
Fire personer har fått støtte slik at de kunne være lærere for disse.

Studentene.
Vi er glade og takknemlige for at våre tre unge studenter nå er på plass ved Bibelskolen i Addis Abeba. Det har vært noen vanskeligheter med visum, men vi håper at det vil gå bra for dem slik at de kan få fullføre skoleåret.

Bilen
som vi bruker i misjonens tjeneste hadde ikke vært til service på tre år. Jeg er takknemlig for hjelpen vi fikk slik at vi fikk bilen til service. Nå er den i orden og er for oss et viktig hjelpemiddel i evangeliseringsarbeidet.

Takk
til alle dere misjonsvenner som støtter oss – slik at vi kan fortsette arbeidet.
Mest av alt. Takk for forbønn.

Fra Guinea Bissau vil vi ønske alle misjonsvenner en velsignet jul og nyttår!
Deres Caetano Queluque. –pastor-