Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Brev fra pastor Caetano Quetuque i Guinea Bissau

Bissau, den 30. januar 2006.

Kjære venner i Jesus Kristus!

Måtte Guds nåde og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Amen.

Rapport fra arbeidet:
Først av alt, året 2005 har vært meget positivt for oss, i den forstand at vi har registrert ikke så liten økning i antall omvendte til Herren Jesus Kristus. Årsaken til det er at flere evangeliske aksjoner er blitt avviklet i løpet av året.

I den sammenheng kan vi ikke unnlate å takke desto mer for de betydelige pengebeløp vi har mottatt, penger for hvilke vi har kjøpt inn bibler som igjen har gjort det mulig å drive evangelisering. Og resultatet av disse kampanjene er at det er oppstått behov for å bygge nytt kapell i en av landsbyene.

Bilder av katekumener: Se bildene.
I april måned vil menigheten (kirken) ha den første dåpshandlingen dette året med ca. 27 kandidater.
Bønneemner:
Kjøp av bil til evangilisering og transport av pastoren.

Bygging av kapell til landsbyen.

Pastor Caetano Quetugué.

Oversatt ved misjonær Henry Pedersen, 5583 Vikedal