Brev fra Caetano den 30. august 2006

Brev fra Caetano den 30. august 2006

Kjære Brødre i Herren!
Rapport om arbeidet.
Først av alt så sender jeg to filmstips (fotoer) av forsamilingen som ble døpt i påsken 2006. Bildet er tatt foran kirken som er under bygging.
Det andre bildet er av en gruppe unge som er på seminar som ble arrangert med tanke på nye søndagsskolelærere. Og alt dette har vært en suksess.
Akkurat nå er jeg iferd med å forberede en bibel-camp for unge i menigheten. Den vil finne sted 9. til 16. september.
Bønneemner: kjøp av litteratur og bibler er det viktigste for oss, fordi den er
basisen for a gjøre seg kjent med Vår Herre. Efeserne 6, 17. og Åp. 12, 11.

Kjære Brødre,jeg vil takke dere for deres omsorg for oss i Guine-Bissau.
l. Kor. 15, 58.
Fra deres Broder

Caetano Quelllgue

Tilleggsopplysninger pr. telefon fra Caetano.
Caetano synes i være i fin form, både fysisk og mentalt. Han er tent for oppgaven som menighets­bygger. De hyppige seminarer og bibelsamlinger
han holder gjennom året, er et godt bevis på det. Det er først og fremst de unge han vil ha i tale, men de eldre blir heller ikke glemt.
Det vil bli sendt penger til innkjøp av bibler med det første. Det går bedre etter hvert med å holde kontakten med Caetano pr. telefon. De har fått opp veggene i kirkebygget. Takplatene og treverket er innkjøpt og venter på å bli satt opp. Det blir gjort ved dugnad.

På spørsmål om han kjenner ekteparet Natalia og Paulo Dagama, som Steinar Opheim skrev om i Dagen av 30.august i fjor, svarer Caetano at de har meget god kontakt. Han er blitt bedt til dem som taler, og det hender ofte at vår unge sanggruppe blir invitert til dem. Vi er to forskjellige
menigheter, men vi arbeider for samme sak, og deler det viktigste, understreker Caetano med begeistring.

Beste hilsen fra
Henry.