Årsberetning 2021

Årsberetning 2021

Stiftelsen Evangeliet til muslimene.

Virksomhetens art og hvor den drives.

Stiftelsen driver med innsamling av midler til støtte for evangelistmisjonærer som fortrinnsvis arbeider blant muslimer i utlandet, herunder også hjelpeprosjekt av sosial og humanitær karakter.

Arbeidsmiljø.

Stiftelsen har ingen ansatte.

Ytre miljø.

Styret mener stiftelsen ikke forurenser det ytre miljø.

Stiftelsen har hatt 5 styremøter siden forrige årsmøte. Vi har brukt en del tid på å få oversikt over arbeidet både i Guinea Bissau og Etiopia. Den tyngste saka har vært Guinea Bissau. Der vi ikke klarte å få god nok rede på hvor, og til hva midlene gikk til. Til slutt valgte vi å avslutte den økonomiske støtten til denne delen av stiftelsens arbeid.

Økonomi.

Stiftelsen har hatt en oppgang i inntekter på kr. 110.002 i Stiftelsen Evangeliet til muslimene.

Fortsatt drift.

Styret ser at forutsetningen til fortsatt drift er tilstede, og regnskapet for 2021

er satt opp under denne forutsetning.

Varhaug 11.februar 2022