Historie

Til minne om Tønnes Tollak Jakobsen

Tønnes Tollak Jakobsen er ikke i blant oss lenger. Den 14. desember 2016 ble han forfremmet til herligheten og ble begravet den 22. desember i Time med stor deltakelse.
Tollak ble født den 09.01.1925 på Bryne hvor han også døde. Han tok handelsskolen om kvelden og jobbet i forskjellige forretninger, både på Jæren og på Feda.
Høsten 1956 og våren 1957 gikk han på Indremisjonens bibelskole i Oslo. Deretter begynte han å forkynne Guds ord. Han giftet seg i 1958 med Judith Solvang, og de fikk tre barn sammen.
I 1965 ble han kalt til kretssekretær i Rogaland og de to Agder fylkene for Den norske Muhammedanermisjon (nå Norsk Muslimmisjon). Det ble mye reising for Tollak i den store kretsen, men han stod på for evangeliets sak.
I 1990 var han en tur i Senegal og fikk da se misjonsarbeidet på nært hold, og det gjorde et sterkt inntrykk på han.
Tollak gikk av med pensjon i 1992 etter å ha vært kretssekretær i 27 år.
Sammen med Otto Jakobsen og Karsten Ueland startet Tollak Flymisjonen. Den ble registrert som stiftelse i 1992 under navnet ”Evangeliet til muslimene”. Tollak ble valgt til sekretær og kasserer for Flymisjonen, noe som han med iver og glede fortsatte med nesten like til sin død.
Tollak var en trofast og bibeltro misjonsmann. Evangeliet måtte forkynnes både blant muslimene, for de innfødte i Sør-Etiopia og Guinea Bissau.
Han besøkte også Etiopia en gang for å se og høre om arbeidet på nært hold og være sammen med misjonær Helgi Hrobjartsson.
I 1998 var han med å stifte ”Vardevakt for Bibelen” hvor han ble valgt til sekretær og kasserer.
Tollak var glad i friluftsliv. Utallige ganger drog han og familien nordover til Vesterålen hvor kona kom fra. Der besøkte de slekt, venner og kjente. Likedan satte han stor pris på hytta i Suldal.
Han drev også på med slektsgranskning som hobby. Flere ganger var han i USA og besøkte slekt og venner.
Tollak var svært aktiv etter at han var blitt pensjonist også og talte på møter like til august i 2016. Flere ganger i årenes løp var han på Undheim og på Skjæveland Misjonshus, både som tilhører og taler. Han svarte alltid ja når han ble spurt om å komme og forkynne Gud ord dersom det ikke kolliderte med andre oppdrag.
Tollak hadde et klart og inderlig Kristus-vitnesbyrd. På grunnlag av Guds hellige og inspirerte ord talte han lov/evangelium, synd/nåde på en sjelsørgerisk og oppbyggelige måte til frelse, oppbyggelse og trøst. Det viktigste for han var at folk kom til sannhets erkjennelse og tro på Jesus Kristus. All uklar og overflatisk forkynnelse bød ham imot.
Det var alltid godt og lærerikt, både å være sammen med han og å høre når han talte Guds ord. Han hadde en svært god hukommelse og kunne sitere hva kjente forkynnere hadde sagt eller skrevet for mange år siden. Hans gode humør smittet over på oss andre. Han kom ofte med oppmuntrende og gode ord til sine medarbeidere og medvandrere, og han var lett å samarbeide med.
Tollak var ”en sann israelitt” og ”en søyle” i Guds forsamling. Vi står igjen med gode minner etter en trofast venn, forbeder og en som elsket Den Herre Jesus Kristus. Han har nå nådd fram til målet, Guds evige rike.
La oss huske på hans nærmeste, Judith, barna og deres familier, i våre bønner for nådens trone!
Vi lyser fred over Tønnes Tollak Jakobsen gode minne!

Olav Hermod Kydland

Otto Jakobsen til minne

Onsdag 17. juli 2019 døde Otto Jakobsen på Sivdamsenteret på Bryne og ble ført til sitt siste hvilested 25. juli på Undheim kirkegård under stor deltagelse. Han ble 85 år gammel.

Otto Jakobsen var åpen om den alvorlige sykdommen han hadde fått og mange kom på besøk og viste han og kona Solveig omsorg i den siste tiden han levde. Det ble mange gode samtaler i møte med brødre og søstre i Jesus Kristus. Otto Jakobsen satte stor pris på en åndelig samtale og gledet seg over disse stundene når evangeliet om Jesus Kristus ble forkynt i samtalens form. Budskapet om syndenes forlatelse i Jesu Kristi blod var et helt umistelig for ham. Han kjempet troens strid og seiret ved Lammets blod.

Otto Jakobsen ble født 15. november 1933 og levde hele sitt liv på Littla Undheim på Undheim på Jæren. Han voks opp med fire storesøstre og en lillebror. Han begynte tidlig å arbeide på garden og verdsatte det, men sin store glede hadde han i bøkenes verden. Han fikk store kunnskaper og ikke minst fikk han god kjennskap til Bibelens budskap.

I helt unge år gikk han på Solborg Folkehøgskule. I løpet av tiden der fikk han se inn i Jesu fullbrakte frelsesverk og levde resten av livet i troen på sin Frelser og Herre.

Han gikk også ett år på Bibelskolen til Landsindremisjonen i Staffelsgate i Oslo, og troen hans ble grunnfestet. Arbeidet i Kristen Muslimmisjon og Flymisjonen stod han særlig nær. Han var også meget aktiv i gruppen Vardevakt for Bibelen og Jæren Misjonsradio. Han var i tillegg en skattet forkynner, hadde alltid noe å gi tilhørerne ut fra Guds Ord og stod på talerstolen nesten helt fram til han døde.

Otto traff sin kjære Solveig under tiden i Oslo. Hun arbeidet på kjøkkenet. I 1959 giftet de seg. Det førte året som nygift ble krevende. De mistet sønnen Ole som spedbarn. Samme året døde faren. Otto Jakobsen fikk hvile i at Gud tok han til seg for at han skulle få være hos ham i all evighet. Han fortalte flere ganger om hvordan Gud grep inn slik at han ikke ble bitter over tapet over sønnen. Senere fikk Otto og Solveig tre jenter og lyden av lek og glede fylte hjemmet. Guds Ord og bønnen hadde sin selvsagte plass.

Forholdet til Jesus Kristus var fundamentet for hans liv og virke. Han visste hvem han trodde på, hva Guds Ord sa og derfor kjempet han uten å vike for det som han var overbevist om var Guds vilje. Vi må be Gud reise opp flere vitner som Otto Jakobsen iblant oss. En høvding har fått heimlov. Vi lyser fred over hans gode og kjære minne.

Eivind Gjerde