Om oss

Arbeidet i Sør-Etiopia

Arbeidet i Sør-Etiopia.

Omkring 1970 var det ca. 20 kristne i Waddera distriktet. I dag er det flere titusener kristne og omlag 70 kirker. I elleve år ble det brukt småfly til å nå fram til vegløse områder med evangeliet, nødhjelp og syketransport. I senere tid har en brukt Helikopter til dette. Et omfattende arbeide med å få bringe Guds Ord til unådde områder, utvides stadig.
*
F. t. gir vi støtte til:
*
55 evangelister som og har andre med seg og går til nye områder
*
Lærere, skolebygg og kirker.
*
To ukers Bibelkurs holdes hvert år for omkring 180 evangelister og menighetsledere. I 2014 deltok 235. I 2018- og 19 var det ca 300.
*

Elektrisk strøm framføres nå til flere områder, slik og i Waddera. Nylig ble ny grunnskole for barn satt i gang. Får ikke barna hjelp med opplæring blir de lett bytte for prostitusjon og sykdommer som aids og tuberkulose m. m.

Pionerarbeid i Guinea Bissau

Ble satt i gang i 2000, av pastor Caetrano Quetuque. Guds Ord har i disse år båret rike frukter.
Menigheten har i dag flere hundre kristne. Det er en fattig menighet som trenger hjelp til Bibler og lærebøker, skoler, møtelokaler, evangelister og lærere. Hver høst samles også ungdom til Bibelleir. Flere unge melder seg til tjeneste i arbeidet og tre ungdommer studerer f. t. ved en engelsk språklig Bibelskole. Flere unge leser engelsk med tanke på å få gå på Bibelskole. – Det er et kall om å være med og støtte opp om dette arbeidet – som har båret så rike frukter.

– Vi er takknemlige til alle som vil være med å hjelpe.

Styret

Eivind Lobekk
– formann –

Margunn Sola Auestad
– sekretær og kasserer –

Mathias Aarsland
– styremedlem –

Jarle Goa
– styremedlem –